Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘kernenergie’

Kristof Calvo (Groen!) over de kernuitstap

Share

Onze toekomstige regering heeft besloten de oudste kerncentrales voorlopig niet te sluiten, of beter: om de beslissing over de sluiting nog even uit te stellen. Groen! was hier niet gelukkig mee. Wij hadden een gesprek met Kristof Calvo, het jongste federaal parlementslid ooit.

Prof. Gilbert Eggermont over Nucleaire Veiligheid en -Beleid

Share

Professor Gilbert Eggermont van de VUB (en ex SCK) is specialist nucleaire veiligheid.   In het kader van het SEPIA project publiceerde hij samen met Jan Hugé vorige maand een duurzaamheidsanalyse van kernenergie. (Kopie rapport: HIER.) “De complexiteit van het nucleair risico is te groot om het aan de politiek over te laten die vandaag zo beïnvloedbaar is en zo […]

Kris Van Dijck (N-VA) over kernenergie en Electrabel

Share

Terwijl we hem toch aan de lijn hadden vragen we de N-VA fractieleider naar de geschikte respons op de ramp in Foekoesjima: hij herhaalt Jan Jambons uitspraak dat N-VA de tijdelijke sluiting van oude kerncentrales voor veiligheidsinspecties door Duitsland “irrationeel en emotioneel” vindt. Wel zegt hij dat er “moeten lessen getrokken worden uit wat er […]

Het nucleair rampenplan

Share

Een ramp in de kerncentrale van Doel! Wat nu? Eva Brum, communicatieverantwoordelijke van de dienst noodplanning Antwerpen, geeft wat meer uitleg over het rampenplan. Dat groene jongens en kernenergie geen dikke vrienden zijn weet iedereen. Volgens Eloi Glorieux, energiespecialist van Greenpeace, is kernenergie overbodig.

Regulator veegt rekenkunde Electrabel van tafel

Share

Enkele weken geleden erkende Electrabel formeel dat ze een meer dan normale  winst  boekt uit haar afgeschreven kerncentrales. Voor alle atoomcentrales samen schat Electrabel die “nucleaire rente”  voor 2007 op 750 miljoen euros. De onafhankelijke regulator CREG stelt echter dat het 2 miljard € was. In een persbericht (kopie HIER) legt hij de fouten bloot in de berekening van Electrabel. […]

NIRAS / Greenpeace over het Kernafvalplan

Share

Er is nog geen beslissing genomen over wat er moet gebeuren met de 10.000 m³ langlevend en hoogradioactief nucleair afval dat nog 100.000(den) jaren radioactief zal zijn. De twee belangrijkste opties die voorliggen zijn de ondergrondse opslag in de Kempense klei, ofwel formeel beslissen om het huidig bovengronds gecontroleerd beheer verder te zetten. Het NIRAS, […]

Woekerwinsten uit kerncentrales en groene stroom

Share

De federale energieregulator CREG herbevestigt in een persbericht (kopie HIER) dat de uitbaters van de afgeschreven kerncentrales woekerwinsten maken. Dat komt doordat de kost slechts € 20 per geproduceerde megaWattuur  (MWu) bedraagt, terwijl de stroom (in 2007) verkocht werd voor € 60/MWu. Dat leidt tot een jaarlijkse winst van 1,8 to 2 miljard euro. Nochtans maakte […]

Kernuitstap blijft na Europees bezwaar?

Share

De regering was in 2008 overeengekomen om de kernuitstap terug te draaien. Daarna had ze een akkoord gesloten met GFD-Suez (Electrabel) waarin Electrabel jaarlijks 250 miljoen zou betalen om zijn centrales open te mogen houden. Maar aangezien het afvoeren van de uitstap nog niet aan het parlement was voorgelegd, is de wet niet afgevoerd. We contacteerden […]

Hoe groot is het gat in het budget voor het opkuisen van het atoompark?

Share

Als het van de bevoegde overheidsinstelling NIRAS afhangt zult u het nog niet direct weten. Elke vijf jaar wordt door NIRAS een rapport opgesteld dat een staat geeft van het nucleair afval. Enerzijds bevat deze inventaris een lijst met de hoeveelheden kernafval; en  anderzijds een overzicht van de verwachte kosten voor de opkuis van het kernpark en de hoeveelheid […]

U bent voor kernenergie want …

Share

Koen Beylaert is Directeur Communicatie van het Nucleair Forum, dat de u-bent-voor-of-u-bent-tegen-campagne voert. Heeft hij zelf al kunnen beslissen? En hoe zit het met de andere leden van de vzw? Wat is precies de bedoeling van de campagne?

U bent tegen kernenergie want …

Share

Koen Colpaert werkt bij Friends of the Earth, een milieu-organisatie die al vele jaren tegen zowel het vreedzaam als het militair gebruik van uranium ageert. Wat vinden zij van kernenergie, en waarom? Zie ook de links bij ‘Uranium geopolitiek bekeken’

Woekerwinsten uit stroomproductie belasten?

Share

De discussie over het al dan niet belasten van woekerwinsten uit afgeschreven (kolen- en kern) centrales komt opnieuw bovendrijven. We spreken met Tinne Van der Straeten (Groen!) over haar wetsvoorstel dat 1miljard Euro zou opleveren. Dat geld zou dan gebruikt worden voor de reductie van de energiekost. En verder ook voor broeikasgasreductie en voor onderzoek en ontwikkeling.  Kopie: […]

FotE opent uraniummijn voor CD&V kantoor

Share

Op 6 juli publiceerde Friends of the Earth (ex “Voor Moeder Aarde”) een rapport over impakt van de uraniummijnbouw op mensenrechten en milieu.  Het rapport werd in de aandacht gebracht met een ludieke aktie voor het CD&V hoofdkantoor. We spreken met Koen Cornelis van FOTE over het rapport en vragen waarom CD&V geviseerd werd. (klik HIER voor een kopie van […]

Stijgt Uw elektriciteitsfaktuur als de kerncentrales sluiten?

Share

Met 60% volgens LijstDeDecker, met 170% volgens de Commissie 2030, “fors” volgens de Standaard. Waarop zijn al die stellingen gebaseerd? En kloppen ze? Neen! We leggen uit waarom. Toch kan een meer beperkte prijsstijging verwacht worden. Voorspellen hoe groot die precies zal zijn is als in een kristallen bol kijken. Maar we doen toch een […]

Etienne Schouppe over kernenergie en “mottenballentaks”

Share

“CD&V zal maatregelen treffen om de hoge winsten die Suez onterecht maakt ten voordele van de gebruikers te laten komen” Etienne Schouppe, Federaal senator CD&V, pleit tegen de sluiting van de kerncentrales na 2015. Anderzijds is CD&V voorstander van een heffing (“mottenballentaks”) op de goedkope stroom uit de afgeschreven kerncentrales. Een dergelijke heffing zou jaarlijks 1 […]