Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Verkiezingen 2012’

Verkiezingen 2012 – PVDA+ : Peter Mertens

Share

Een gesprek met de PVDA+ lijsttrekker over onderwijs, dure dokters in Antwerpse hospitalen, lege serviceflats, vertimmerde buskotjes, buslijnen, water,  veiligheid en  het maken van een vuist naar de Vlaamse regering. Volgens Peter Mertens komen  de juiste thema’s wel aan bod in de kiescampagnes,  maar zal het na 14 oktober bij woorden blijven. Hij vindt dat Antwerpen zelf […]

Verkiezingen ’12 – Open VLD – Annemie Turtelboom

Share

Annemie Turtelboom trekt de lijst voor Open VLD in de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Met haar hebben we het over veiligheid en onderwijs die volgens de huidige minster van justitie onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn. Ze wil een uitbreiding van de bekritiseerde GAS-boetes maar wil ook investeringen in het terkortschietende onderwijs. Wat betreft het woonbeleid wil […]

Verkiezingen ’12: Debat Ontwikkelingssamenwerking

Share

Vorig najaar al stelde in heel wat gemeenten het GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) een memorandum op om de politici te polsen naar hun goede voornemens na een eventuele verkiezing. De Antwerpse GROS, die AROSA heet, schreef zo’n memorandum voor de stad Antwerpen, en  organiseerde bovendien begin juni al een verkiezingsdebat. Dat namen we integraal […]

Verkiezingen ’12 – Groen – Wouter Van Besien

Share

Staat op de tweede plaats van de  Groen-lijst in de aanstaande Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen, maar is vooral bekend als voorzitter van Groen en zijn rol in het district Borgerhout. We hebben het dan ook eerst even over de relletjes vorige week tijdens de reuzenstoet die worden uitvergroot in het verkiezingsdebat. Van Besien gaat dan wel akkoord gaat […]

Verkiezingen ’12: Debat Mobiliteit

Share

Aanwezig in onze studio: – Joris Giebens, Groen! – Koen Kennis, N-VA – Axel Polis, Open VLD – Dirk Wiesé, SP.a Het mobiliteitsdebat verloopt in twee luiken: In deel 1 gaat het over de lokale, binnenstedelijke, mobiliteit: welk beleid wordt gevoerd naar voetganger, fietser, automobilist en gebruiker van het openbaar vervoer toe? Er zijn een aantal, soms verrassende, punten van […]

Verkiezingen ’12 – Rood! – Peter Veltmans

Share

Peter Veltmans (Rood!) bijt de spits af in de gesprekken die de redactie van Radio Centraal heeft met partijkopstukken naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Veltmans staat op de 7e plaats bij Rood! die voor het eerst naar de verkiezingen trekken. Hij schetst de visie van Rood! aan de hand van enkele hete hangijzers […]

Verkiezingen ’12: Debat Sociale Huisvesting

Share

Radio Centraal zendt in aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober 6 thematische debatten uit. Vandaag bediscussiëren wij met onze gasten het thema van de sociale huisvesting. Aanwezig in onze studio: – Seppe de Blust (Stadslijst, sp.a) – Nadine Peeters (PVDA+) – Jan van der Vloet (N-VA) Volgende week krijgt u ons groot mobiliteitsdebat. Herbeluister […]

Verkiezingen ’12 – Corijn en Sinardet – de inzet van de verkiezingen

Share

In de studio geven de professoren Eric Corijn (VUB) en Dave Sinardet (UA/VUB) toelichting over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober aanstaande. Het gemediatiseerde duel tussen Janssens en De Wever neigt de inhoud naar de achtergrond te verdrukken. Over stadsprojecten, mobiliteit, sociale huisvesting, onderwijs, veiligheid en de politieke visies daarop. Dit gesprek vormt de leidraad van […]

Lijsttrekkersdebat Mobiliteit Antwerpen

Share

Ondanks de afwezigheid van de twee kanonnen (en hun staart), die het niet politiek opportuun achtten om nu al vanuit hun torens tussen hun lagere homologen neder te dalen, leverde het lijsttrekkersdebat in zaal Horta vorige woensdag wel degelijk interesante momenten op. Aanwezig: – Ivo Janssens (Rood) – Jan Penris (Blok) – Meyrem Almaci (Groen) – Annemie Turtelboom (Open-VLD) […]

Verkiezingen ’12: Debat Onderwijs

Share

Radio Centraal zendt in aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober 6 thematische debatten uit. Vandaag bediscussieren wij met onze gasten het thema van onderwijs. Aanwezig in onze studio: – Yasmine Kherbache (Stadslijst, sp.a) – Karin Heremans (Open VLD) – Jarmo van Regemorter (Rood!, LSP) Volgende week krijgt u ons groot debat van sociale woningen.

Verkiezingen ’12: district Ekeren in beeld

Share

In aanloop naar de verkiezingen stellen wij het rapport op van de 9 districten die Antwerpen rijk is. Voor deze bijdrage gaan we naar één van de noordelijkste districten, Ekeren, waar “bierpruuvers” wonen . In kasteel Veltwyck ontmoetten wij Ronny Kruyniers (sp.a), die al zes jaar de districtsraad voorzit. Met hem praten we over sociale […]

Rood over plakborden, haar programma en samenwerking met PvdA

Share

Rood-lijstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen Ivo Janssen is samen met Elke Heirman  (2e plaats) en Lutgard van Doninck tegast in de studio. Een gesprek over plakborden die het gemeentebestuur “om milieuredens” niet wil plaatsen, de bijna overdreven aandacht voor enkele van de kandidaten; maar vooral over het programma. Rood stoort zich aan de CityMarketing door het huidig […]

Verkiezingen ’12: district Wilrijk in beeld

Share

In aanloop naar de verkiezingen stellen wij het rapport op van de 9 districten die Antwerpen rijk is.We stapten op de fiets, en reden met twee veiligheidshelmen aan naar de Bist, het prachtig heraangelegde centrale plein in Wilrijk. Daar ontmoeten we Johan Peeters (sp.a), die nog maar één jaar districtsvoorzitter is. Met hem hebben we […]

Jan Hertogen over Migratie en Zwart Antwerpen

Share

We hebben socioloog Jan Hertogen tegast. Hij volgt de migratiecijfers van nabij op en  publiceert zijn analyses in zijn zogenaamde Berichten uit het Gewisse. We hebben het met hem eerst over de zogenaamde Migratiebarometer van N-VA. Daarna over zijn vaststelling dat ondanks de toegenomen migrantenbevolking er  in Antwerpen waarschijnlijk een meerderheid is voor wat hij een […]

Verkiezingen ’12: district Berchem in beeld

Share

In aanloop naar de verkiezingen stellen wij het rapport op van de 9 districten die Antwerpen rijk is. Na Antwerpen is Berchem aan de beurt. Daar maken we kennis met Peter Raats (sp.a), die sinds 1995 in de districtsraad zetelt, en sinds 2007 districtsvoorzitter is. Met hem hebben we het over de specifieke uitdaging van […]