Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Dossier Doel’

Havenuitbreiding linkeroever: veiligstellen toekomst haven of visielose landroof ?

Share

Op 15 maart kondigde de Vlaamse deelregering aan dat ze de uitbreidingsplannen voor de Antwerpse haven op linkeroever heeft goedgekeurd. Het gaat over de grootste uitbreiding in decennia waarbij 1000 hectare industriezone zou bijkomen. Dat is een gebied ongeveer even groot als intra-muros Antwerpen (het gebied binnen de singel). Is dit het project dat de […]

Stad scheldt terminaluitbaters 52miljoen € boetes kwijt

Share

Rond één april liet het Antwerps Havenbedrijf weten dat 15 miljoen € aan boetes zouden uitgedeeld worden aan twee containerterminal uitbaters. Die komen hun contractuele verplichtingen om bepaalde volumes containertrafiek naar Antwerpen te brengen al jaren niet na. Al snel bleek echter dat`de concessionarissen  eigenlijk een kado van 52 miljoen € kregen, want er stond  67 miljoen € […]

Havenuitbreidingsplannen en nucleaire veiligheid

Share

De Vlaamse deelregering heeft grootse plannen voor de Antwerpse haven op linkeroever maar het FANC, de federale nucleaire veiligheidsregulator stelt hier vragen bij. De plannen van de overheid voorzien slechts één toegangsweg tot de nucleaire site. Bovendien wordt de veiligheidsperimeter van 1800 meter rond de kerncentrale onder de mat geschoven. “Die perimeter is vastgesteld op […]

Verdere plannen voor afbraak Doel, maar waar blijft de kosten-baten analyse?

Share

De Vlaamse deelregering heeft ambiteuze plannen op linkeroever:  In het  niet officieel werkdocument (kopie HIER) wordt voorzien om 1600 hectare havengebied te creeren.   Daarbij zou het dorp Doel mogelijks een bouwput voor de Oosterweeltunnels worden. Deelpremier Kris Peeters baggatellisseert het belang het document als zou het maar één van de onderzochte pistes zijn. Filip Watteeuw van Groen! […]

Overheid moet 750.000€ betalen voor afbraak woningen Doel

Share

De beslagrechter heeft de Vlaamse overheid tot het betalen van een forse dwangsom veroordeeld nadat de Maatschappij  LInker Scheldeoever nogmaals een aantal huizen liet afbreken. De Maatschappij Linker Scheldeoever is een politiek bemand  overheidsbedrijf onder controle van de Vlaamse Regering dat eigenaar is van de huizen die van de bewoners werden opgekocht.  Ze moet de huizen als een […]

Overheid stuurt deurwaarder en politie af op Kunstdoel

Share

Kunstdoel wilde een paar jonge kunstenaars een installatie laten optrekken op de grote weide aan de Doelse Havenweg. Waar die weide nu is, brak de eigenaar, de Maatschappij Linkerscheldeoever, vorig jaar een aantal huizen illegaal af. Nu baseert dezelfde eigenaar zich op de wet om het kunstinitiatief te verbieden. Er werd niet overlegd met Kunstdoel. De Maatschappij […]

De Strijd, vroeger en nu

Share

40 jaar geleden barstte de strijd los voor het open houden van de Oosterschelde. Na de overstromingsramp van 1953 had de Nederlandse overheid beslist dat ook dat  zeegat toe moest. Dat zou niet alleen het einde van de lokale visserij betekenen maar geleidelijk bleek ook dat de biotoop achter de dijk zwaar zou aangetast worden. Journalist Paul de […]

Parlementair spreekrecht Doel

Share

Op 24 februari mochten de inwoners van Doel hun zaak komen bepleiten in het Vlaams parlement. Dat kon nadat ze 15000 handtekeningen ingezameld hadden om dat spreekrecht te bekomen. De meerderheid weigerde echter in te gaan op de argumenten van de sprekers, zegt Jan Creve van Doel2020, de groep die zich inzet tegen de afbraak van Doel. De […]

De Politiek en Doel

Share

In september verwees part-time Vlaams SP-a parlementslid Patrick Janssens ons voor een standpunt in verband met Doel door naar zijn voorzitter Caroline Gennez. Zij liet vorige week weten dat Doel voor haar mag blijven, dus hadden we dat graag nog eens zelf uit haar mond gehoord hebben om te zien of we wel goed gelezen hadden. […]

Patrick Janssens over Oosterweel

Share

Voor burgemeester Patrick Janssens is het vooral de stedenbouwkundige meerwaarde van het ARUP-SUM tunneltracé die het verschil maakt, en verder het feit dat er veel minder overlast zal zijn tijdens de bouw. “We krijgen geen brug over de Schelde, maar een modern viaduct van Vilvoorde en dat heeft Antwerpen niet nodig. De tijd dat we […]

Actie “spreekrecht voor Doel”

Share

Volgende week loopt het woonrecht voor de bewoners van Doel af. Voor alle duidelijkheid: het afbraakverbod blijft tot nader order van kracht. De verenigde actiegroepen lanceren op op 30 augustus een campagne voor spreekrecht voor Doel. We praten met Doelenaarster Sabine Gillis. Zij is ook Consul van het in Doel pas geopend consulaat van het […]

hoe Doel (niet helemaal) leegliep

Share

Marina Apers van Doel 2020 vertelt over de migratie uit Doel.   Het lijkt steeds minder waarschijnlijk dat het Saeftinghedok (officieel de reden waarom Doel moet verdwijnen) er ooit komt. Toch  moet Doel voor (Vlaams premier) Kris  Peeters weg. Ondertusen heeft een rechter de afgelopen week opnieuw de sloopwerken door de Vlaamse overheid onwettelijk verklaard.  

7 juni: Kathleen Van Brempt (SP-a)

Share

We hebben Kathleen Van Brempt in de studio; lijsttrekker  EU-parlement voor  SP-a ,  lijstduwer op de Antwerpse lijst en Vlaams minister Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. Deel 1: Mobiliteit/ Doel Deel 2: de achteruitgang van de sociaaldemocratie Deel3: sociaal beleid (in Europa en Belgie) Deel 4: Turkije, hoe democratisch is Europa en Verhofstadt

Doelsloop en – verzet

Share

Persbericht Doel 2020: “Dinsdag 14 april willen de slopers in Doel het voormalige Hotel Europe en een belendend pand slopen. Daarvoor werd vrijdag reeds een deel van de straat afgezet. Doel 2020 zal – ondanks dwangsommen – werken opnieuw stilleggen vanaf 6.30u. En dat met dakbezettingen en de instelling van een cordon sanitaire rond het […]

Paul Staes over Doel

Share

Paul staes, voormalig groen voorman, engageert zich nu voor het behoud  van Doel. Hij arriveerde iets te vroeg op de afspraak en werd opgevangen door de collega’s van Klokkespijs en Sant in Eigen Land.