Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Politiek nationaal, provinciaal, gewestelijk’

Belgische regering weigert informatie burgerslachtoffers in Irak en Syrië vrij te geven

Share

Sedert oktober 2014 is België mee actief in Irak en Syrië in een coalitie onder leiding van de VSA die strijdt tegen IS. Daarbij vallen ook burgerslachtoffers. De Amerikanen geven zelf toe dat gebeurt. De Belgische regering daarentegen blijft ontkennen en wil geen informatie vrijgeven. De cijfers over het aantal burgerslacht ten gevolge van de […]

Fascisme? Trump, zijn Vlaamse fans en islamofascisme

Share

Met Donald Trump  aan de macht was voor Open-VLD senator en prof economie Lode Vereeck het moment gekomen om nog eens te overlopen wat fascisme eigenlijk is. Vereeck somt 8 kenmerken op van een fascistisch regime. Hij benadrukt dat het niet volstaat om als fascist bestempeld te worden als slechts aan enkele van die eigenschappen […]

Caroline Bastaens over Cultuur, Mobiliteit, Moskeeën, Radio en Kris Peeters

Share

We spreken met Caroline Bastiaens ook over een aantal andere thema’s dan het Smart Cities project. Over: Cultuur:  “De rol van de stad bestaat ook uit het bijsturen van het Vlaams beleid opdat iedereen de kans krijgt om mee te participeren.” Mobiliteit: “We moeten nadenken over nieuwe investeringen  zoals wat we destijds in 2009 en […]

Hoe de kost van de Betonstop laag houden

Share

De Vlaamse deelregering bereikte een akkoord over het  ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’. Dit  door de pers  ironisch genoeg tot ‘Betonstop’ gedoopt plan laat  de inname van open ruimte doorgaan tot  2040. Meer nog:  het beleid voorziet tot 2025 geen verbetering, met zes hectare per dag meer asfalt en beton. Maar zelfs van dit plan werd gezegd […]

Geen tijden om ziek te worden

Share

De PVDA protesteert tegen de diverse maatregelen die Maggie De Block als Minister van Volksgezondheid neemt om het budget in evenwicht te houden. Zo worden geneesmiddelen duurder, worden langdurig zieken aangepakt en wordt er bespaard op de wijkgezondheidcentra. Dokter Dirk van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk dat 11 van zulke centra uitbaat, reageert […]

Kevin De Laet (Vlinks): “Hoe kan je spreken over een sterk Vlaanderen als je alle instrumenten ervan verpatst?”

Share

Wallonië en Brussel blokkeerden een tijd de ondertekening van CETA. De voorstanders van het verdrag stelden dat 3 miljoen Walen alleen stonden tegenover 500 miljoen Europeanen, en vooral Vlaanderen schade toebrachten. De progressieve Vlaams-nationalisten gaan niet akkoord met die framing. We hebben Kevin De Laet van Vlinks in de studio.  “Magnette deed wat de Vlamingen […]

CETA: “Het gaat niet over vrijhandel maar over Vlaamse en Europese soevereiniteit”

Share

Op 18 oktober zouden alle Europese buitenland-ministers het CETA- dereguleringsverdrag met Canada tekenen. De Brusselse en Waalse regering weigeren echter, waardoor Didier Reynders het akkoord niet mag geven voor België. In Vlaanderen kwam er vooral vanuit liberale hoek protest maar de Waalse deelpremier Magnette mocht het vrijdag ook gaan uitleggen bij de Franse PS-president Hollande. […]

Erfgoedbeleid onder druk

Share

10 jaar geleden klaagde de Brugse erfgoedstichting Marcus Gerards bij UNESCO de bouwwoede aan in de werelderfgoedstad. In 2010 volgde een ‘visitatie’ van Brugge door UNESCO en een kritisch rapport dat bevestigde dat er problemen waren. “Ook in Antwerpen speelt het probleem van afbouw en onderfinanciering van de diensten die zich met monumentenzorg bezighouden.” Nu […]

Begrotingstekort: de aangekondige mislukking van de ‘Taxshift’

Share

België zit met een zwaar begrotingstetekort dat opgelopen is tot 4 miljard €.  De sp.a is niet mals met haar kritiek. We hebben kamerfractieleider Peter Vanvelthoven aan de lijn. We contacteerden ook het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor een repliek op de kritiek maar kregen geen respons. Peter Vanvelthoven: “We stellen […]

Een alternatief voor de verkoop van EANDIS aan China

Share

Distributienetbeheerder EANDIS wil geld ophalen door 14% van het bedrijf te verkopen aan SGID, een dochter van het Chinees staats-elektriciteitssbedrijf SGCC. EANDIS wil de deal laten goedkeuren op 3 oktober, maar de vraag blijft waarom alternatieven weggewimpeld werden. Begin maart meldde het Hollands FD al dat de Chinezen geïnteresseerd waren in EANDIS. Eind 2014 verkocht […]

Plopperdeplop, geen papieren!

Share

De milieuvergunning van Plopsaland verliep op 18 juli. Het pretpark diende het noodzakelijk milieueffectenrapport (MER) veel te laat in en dat werd dan ook nog eens verworpen. Volgens de uitbater is het de schuld van het studiebureau, is er een nieuwe studie besteld en komt er één van de volgende dagen een nieuw MER. Ondertussen […]

Digitale radio: geen kat geïntereseerd, dus waarom de push?

Share

Al twintig jaar wordt digitale DAB-radio aangekondigd maar geen kat zit erop te wachten, de digitalisering komt dus niet van de grond. Nu steekt de liberale regering de vrije markt een handje toe: in mei was er de conceptnota van minister Gatz die de stations van de mediagroepen een plaats garandeert op de DAB-band en […]

Openbaarheid van Bestuur? Peter Verhaeghe: “We zijn er nog niet”

Share

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Het was vooral hij die overheidsplannen technisch ontleedde en alternatieven uitwerkte. In dat proces werd  hij onbedoeld ook ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd  even ernstig genomen wordt. We hebben Peter Verhaeghe […]

De Zweedse aanval op de werknemers

Share

Het was een zeer interessante week: Minister van Werk Kris Peeters (CD&V, oftwel de linkse partij in de regering – vermaledijd!) lanceerde in het zog van de begrotingscontrole enkele maatregelen om tot werkbaar werk te komen. De meest in het oogspringende: de afschaffing van de 38-urenweek in het kader van ‘piek- en dalperiodes installeren in […]

Hoezo, geen vuiltje aan de lucht?

Share

Ongeveer een jaar geleden berichtten we hier al over de als een feniks uit haar as verrijzende ‘luchthaven van Deurne’. Via een ingenieuze constructie waarin de Franse firma Egis de luchthaven exploiteert, en de overheid met uw en mijn centen de ontwikkeling van die luchthaven voor haar rekening neemt, zou de kwijnende ‘vliegplaain’ binnen de […]