Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Klimaat’

Elcker-Ik: 45 jaar sociale actie

Share

Bij de feestelijke eerste vertoning van de Elcker-Ik-documentaire van Timm Knaeps in 2014 engageerde Walter Lotens zich om ook voor een boek over de rijke geschiedenis van het centrum te zorgen. Een welhaast onmogelijk opgave, zo bleek. Die geschiedenis is immers sterk verweven met allerlei mogelijk actiegroepen en initiatieven die in Elcker-Ik ontstonden of er […]

Klimaattop Parijs: GroenPlus stapt door

Share

  Schrik niet als u in Frankrijk opeens een enthousiaste groep senioren tegenkomt: het is een groepje ouderen van GroenPlus die op Klimaattocht naar Parijs is. De senioren hadden normaal moeten toekomen op de grote internationale Klimaatmanifestatie die in aanloop naar de Klimaattop moest plaatsvinden. Door de tragische gebeurtenissen in Parijs werd de manifestatie afgelast. […]

Van Milleniumdoelstellingen naar Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Share

In 2000 werden de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkelingslanden geformuleerd. Deze doelstellingen moesten ontwikkelingslanden aanmoedigen om werk te maken van het terugdringen van bijvoorbeeld ongeletterdheid, ongelijkheid en armoede. Vijftien jaar later wordt een niet al te positief bilan opgesteld maar worden tegelijkertijd nieuwe doelen afgesproken, maar nu voor heel de wereld. Deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, of ook […]

Vredesactie traint voor Climate Express

Share

Waarom kregen we van Vredesactie klimaat-gerelateerde berichten? Wel, omdat Vredesactie naast het campagnewerk rond de eigen thematiek ook training geeft over campagne voeren, directe acties (eventueel van burgerlijke ongehoorzaamheid), facilitatietechnieken … aan zeer diverse organisaties ‘die ijveren voor maatschappelijke, politieke, economische of ecologische verandering’. Nu duizenden mensen zich klaarmaken om naar Parijs te trekken voor […]

De strijd voor groen en grond in de Brugse rand

Share

Open ruimte en groen staan onder druk in Vlaanderen. Niet alleen in Antwerpen (Haven, Oosterweel), ook in Brugge is er een strijd over grondgebruik aan de gang. Enerzijds zijn er verschillende  dossiers van  bomenkap. Anderzijds willen de Brugse voetbalfirma’s graag nieuwe stadia, liefst buiten de stad in poldergebied. Ook VOKA wil graag wat polders voor […]

Doel op de Radar: actie op 7 juni

Share

  Op 11 maart 2015 werd de 11 maartbeweging boven het doopvont gehouden. De 11 maart-beweging is een Antwerps samenwerkingsverband tegen kernenergie, voor hernieuwbare energie en voor toekomstgerichte tewerkstelling. Organisaties zoals Greenpeace Antwerpen, Climaxi Antwerpen, UAct en Ecokot maken er deel van uit. De naam verwijst naar 11 maart 2011, de dag dat de kerncentrale in […]

Komt het nog goed met de Antwerpse miljardenfabriek van Geert Bourgeois?

Share

Twee weken geleden kwam de aankondiging dat de Saoedische firma ERS een nieuwe grote chemische fabriek ging neerzetten aan het Antwerps Delwaidedok. Er is een investering van 3,7 miljard € mee gemoeid , een ongezien bedrag de laatste decennia, die 900 permanente arbeidsplaatsen zou creëren. Bovendien gaat het over spitstechnologie en om het helemaal mooi […]

Een documentaire: Voices of Transition

Share

Wereldburger Nils Aguilar (een in Duitsland opgegroeide Fransman met Spaanse roots) studeerde af als socioloog. Toen hij in 2005 op reis was in het binnenland van Argentinië, maakte hij mee dat een inheemse stam hardhandig van zijn voorvaderlijk grondgebied gejaagd werd door een tabaksproducent. Terug in Buenos Aires kwam hij bij de Universidad Popular Madres […]

Hollandse Klimaatzaak nadert ontknoping

Share

Een groep burgers klaagde de Nederlandse overheid 2 jaar geleden aan voor het uitblijven van een afdoend klimaatbeleid. Het officieel standpunt van de  Nederlandse (liberaal/ sociaal democratische) regering is dat ‘we toch niet alleen voorop kunnen lopen’, maar de realiteit is dat Nederland het Gidsland geworden is voor hoe het niet moet.  De kolencentrales in […]

Voorwaarts!? Voedselteams

Share

Vanuit het vormingsaanbod rond de landbouwproblematiek groeide midden jaren negentig bij Elcker-Ik Leuven de drang om een alternatief te creëren voor het overheersende grootschalige landbouwmodel. Inspiratie vond men bij de Japanse Seikatsu-clubs, in de jaren zestig na een kwikschandaal opgericht door verontruste burgers die voortaan 100% zeker wilden weten waar hun voedsel vandaan kwam. En […]

Duurzame studenten

Share

Vorig jaar ging Uact van start, een nieuwe studentenvereniging die, net als de Gentse tegenhanger UGent1010, in studentenmilieus wil werken rond het thema duurzaamheid. Arthur en Lene kwamen in onze studio vertellen over wat er tot nog toe al ondernomen werd (een voedselverspilde avond, groepsdeelname aan de dagen zonder vlees, in de kerstshop-hysterie een wandeling […]

Groen buist klimaatbeleid provincie Antwerpen

Share

De provincie Antwerpen kondigde eerder deze maand trots aan dat “al 65 van de 70 Antwerpse gemeenten een eigen klimaatdoelstelling hadden opgesteld”. Ze deden dit ter gelegenheid van het klimaatplatform dat de provincie organiseerde om lokale klimaatacties te evalueren.  Waar de Antwerpse gemeenten voor een sterk klimaatbeleid kiezen, maakt de provincie die keuze niet, althans […]

Vlaanderen het sukkelaartje van de al zwakke Confederale klimaatklas

Share

De 50 miljoen € voor het Groen Klimaatfonds zijn al meer boekhoudkundig geschuif dan echte klimaatinspanning, maar het wordt helemaal beschamend als we naar de bijdragen van de gewesten kijken. Vooral het meest welvarend deel lijkt haar best te doen om zichzelf belachelijk te maken… Een gesprek met Sarah Lamote van 11.11.11 over klimaatbeleid op […]

Binnenkort Schaliegasboringen in de Grensstreek

Share

Nederland plant om binnenkort exploratie naar schaliegas te laten starten door o.a. de firma Cuadrilla.   We bellen met David Dessers van milieuorganisatie Climaxi. De grenszone in Noord-Brabant zou kunnen een hot-spot worden van schalieboringen (zie kaart links). Volgens Desser zou het kunnen gaan over niet minder dan 300 boorputten.  De burgemeesters van de grensgemeenten aan […]

Voorwaarts!? Northern Alliance for Sustainability

Share

Op het nippertje, net voor deze organisatie als eigen afdeling deel gaat uitmaken van het European Environmental Bureau, spraken we met Leida Rijnhout van ANPED, een coalitie van duurzaamheidsbevorderende NGO’s van het noordelijk halfrond. Ze was eerder coördinator van het intussen ter ziele gegane VODO en zette haar werk op internationaal niveau verder. Dat werk […]