Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Klimaat’

De voetafdruk van de Antwerpse skipiste

Share

Op 2 augustus, toen de temperatuur piekte boven 30 graden,  maakte de stad Antwerpen reclame op Twitter voor een overdekte skipiste. We vroegen hoeveel stroom de piste jaarlijks verbruikt. Vandaag liet de stad weten dat de piste jaarlijks 2 GigaWattuur   verbruikt. Het complex is geïsoleerd met 20 cm PIR.  Er zijn intenties om energie […]

Vlaams Klimaatbeleid of door gezinnen en KMO’s betaalde subsidiemolen voor industrie?

Share

Eerst duurde het jaren vooraleer de drie gewesten overeen kwamen wie welk deel van het klimaatgeld zou krijgen. Nu blijkt Vlaanderen jaarlijks 40 miljoen van dat geld niet te gebruik voor klimaatprojecten maar voor de subsidiëring van de grote uitstoters van broeikasgassen. Bond Beter Leefmilieu organiseert een petitie tegen het voeren van een industrieel subsidiëringsbeleid […]

Akkoord over CO2 uitstoot in de burgerluchtvaart: Hete Lucht

Share

Op 6 oktober werd een akkoord bereikt over een aanpak van de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart. Maar het akkoord laat toe dat de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart ongelimiteerd verder stijgt en bepaalt enkel dat de stijging na 2020 gecompenseerd moet worden door een daling elders. Door aankoop van Hete Lucht dus… Het initiatief werd genomen […]

Voorwaarts!? Universiteit voor het Algemeen Belang

Share

Nadat ze zich van het gezag van de kerk bevrijd hadden, werden universiteiten intellectuele vrijplaatsen. Maar de laatste decennia lijken ze meer en meer op gezag van het bedrijfsleven te functioneren, en enkel nog producten en werkkrachten op maat te leveren, in plaats van kennis te genereren en burgers te vormen met het oog op […]

ERS project: Luchtkasteel met een zeer dikke schoorsteen?

Share

In mei 2015 werd met het nodig tromgeroffel een investering van bijna 4 miljard € in de Antwerpse haven aangekondigd, het grootste industrieel project in decennia. Maar het ERS-project, waarbij afval zou omgezet worden naar chemicaliën, zit in zwaar vaarwater. Eerst bleek één van de investeerders banden te hebben met financiers van terrorisme. En  blijkt […]

Voorwaarts!? Post Carbon Institute

Share

Celine Rich en Julian Darley, een koppel in Canada wonende bekommerde Britten, zag als belangrijkste uitdaging voor de 21ste eeuw de overgang naar steeds lager verbruik van fossiele brandstoffen. Die overgang is onontkoombaar, vanwege de uitputting van de grondstoffen enerzijds en de steeds nadrukkelijkere klimaateffecten van hun verbranding anderzijds. In 2003 richtten ze het Post […]

Voorwaarts!? Wervel

Share

De Nederlandse priester-politicus Herman Verbeek begeleidde in november 1989 in de abdij van Averbode een groep bezorgde landbouwers, consumenten, en vertegenwoordigers van de vredes-, milieu- en derde wereldbeweging die er zijn boek ‘In boerenhanden’ kwamen bespreken. Daaruit ontstond een feitelijke vereniging, de Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde landbouw, kortweg Wervel. In tegenstelling tot de […]

Terugblik op VN-klimaattop Parijs

Share

Jonathan Lambregs van de Vlaamse Jeugdraad en klimaatactivist Niel Staes  voor een uitgebreide analyse van het klimaatakkoord. Lambregs:  “Een belangrijk verschil met vorige akkoorden is dat nu niet top-down gewerkt is. Nu heeft men aan de landen zelf gevraagd wat ze kunnen doen en die voorstellen zijn nu in het akkoord vastgeklikt. Bovendien moet de […]

Elcker-Ik: 45 jaar sociale actie

Share

Bij de feestelijke eerste vertoning van de Elcker-Ik-documentaire van Timm Knaeps in 2014 engageerde Walter Lotens zich om ook voor een boek over de rijke geschiedenis van het centrum te zorgen. Een welhaast onmogelijk opgave, zo bleek. Die geschiedenis is immers sterk verweven met allerlei mogelijk actiegroepen en initiatieven die in Elcker-Ik ontstonden of er […]

Klimaattop Parijs: GroenPlus stapt door

Share

  Schrik niet als u in Frankrijk opeens een enthousiaste groep senioren tegenkomt: het is een groepje ouderen van GroenPlus die op Klimaattocht naar Parijs is. De senioren hadden normaal moeten toekomen op de grote internationale Klimaatmanifestatie die in aanloop naar de Klimaattop moest plaatsvinden. Door de tragische gebeurtenissen in Parijs werd de manifestatie afgelast. […]

Van Milleniumdoelstellingen naar Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Share

In 2000 werden de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkelingslanden geformuleerd. Deze doelstellingen moesten ontwikkelingslanden aanmoedigen om werk te maken van het terugdringen van bijvoorbeeld ongeletterdheid, ongelijkheid en armoede. Vijftien jaar later wordt een niet al te positief bilan opgesteld maar worden tegelijkertijd nieuwe doelen afgesproken, maar nu voor heel de wereld. Deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, of ook […]

Vredesactie traint voor Climate Express

Share

Waarom kregen we van Vredesactie klimaat-gerelateerde berichten? Wel, omdat Vredesactie naast het campagnewerk rond de eigen thematiek ook training geeft over campagne voeren, directe acties (eventueel van burgerlijke ongehoorzaamheid), facilitatietechnieken … aan zeer diverse organisaties ‘die ijveren voor maatschappelijke, politieke, economische of ecologische verandering’. Nu duizenden mensen zich klaarmaken om naar Parijs te trekken voor […]

De strijd voor groen en grond in de Brugse rand

Share

Open ruimte en groen staan onder druk in Vlaanderen. Niet alleen in Antwerpen (Haven, Oosterweel), ook in Brugge is er een strijd over grondgebruik aan de gang. Enerzijds zijn er verschillende  dossiers van  bomenkap. Anderzijds willen de Brugse voetbalfirma’s graag nieuwe stadia, liefst buiten de stad in poldergebied. Ook VOKA wil graag wat polders voor […]

Doel op de Radar: actie op 7 juni

Share

  Op 11 maart 2015 werd de 11 maartbeweging boven het doopvont gehouden. De 11 maart-beweging is een Antwerps samenwerkingsverband tegen kernenergie, voor hernieuwbare energie en voor toekomstgerichte tewerkstelling. Organisaties zoals Greenpeace Antwerpen, Climaxi Antwerpen, UAct en Ecokot maken er deel van uit. De naam verwijst naar 11 maart 2011, de dag dat de kerncentrale in […]

Komt het nog goed met de Antwerpse miljardenfabriek van Geert Bourgeois?

Share

Twee weken geleden kwam de aankondiging dat de Saoedische firma ERS een nieuwe grote chemische fabriek ging neerzetten aan het Antwerps Delwaidedok. Er is een investering van 3,7 miljard € mee gemoeid , een ongezien bedrag de laatste decennia, die 900 permanente arbeidsplaatsen zou creëren. Bovendien gaat het over spitstechnologie en om het helemaal mooi […]