Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Europa’

Europa en de geflopte Haïtiaanse verkiezingen

Share

Drie vertegenwoordigers van het Haïtiaanse middenveld  ontmoetten in Brussel vertegenwoordigers van de Europese instanties. De houding van zowel de Europese Commissie als parlementairen was “schokkerend” vertellen ze aan Radio Centraal. Toelichtingen in de studio door Joris Willems, die een doctoraatsonderzoek doet aan de Ugent rond de rol van de internationale gemeenschap in de Haïtaanse verkiezingen. […]

Parlementen mogen hun zeg doen over CETA. Maar zal er geluisterd worden?

Share

Bij velen doet  TTIP,  het dereguleringsverdrag tussen de EU en de VSA, al een belletje rinkelen. Minder bekend is CETA, een gelijkaardig verdrag tussen de EU en Canada. Minder bekend maar momenteel minstens even belangrijk aangezien de invoering van CETA voor de deur  staat. Op 22 september nemen de staten (via de Raad van ministers) […]

Aanpak plastiek zwerfvuil: divergentie en bevoegdheidsconficten

Share

  Een Europese richtlijn legt op dat alle lidstaten tegen 2018 plastic zakjes moeten betalend maken of helemaal verbieden. In België voelen 4 verschillende ministers zich verantwoordelijk voor de zaak maar minder geneigd om afspraken met elkaar te maken. Het resultaat is dat Wallonië en Brussel de zakjes gaan verbieden (maar vanaf een verschillende datum), […]

Intertheatrale uitwisseling

Share

Nest is een driejarig theatertraject voor jongeren, een project dat zich mocht nestelen 🙂 in kunstenaarshuis deFENIKS van muziektheater Walpurgis. De Nest-jongeren kregen deze week bezoek van Le Groupe des 15, iets gelijkaardigs uit Marseille, jongeren die in La Gare Franche een tweejarig traject volgen op initiatief van Cie Vol Plané. Kwamen het uitleggen in […]

Nuit debout – ook chez nous

Share

Nieuwe wetsvoorstellen dreigen zo’n kleine eeuw sociale verworvenheden af te breken, langzaamaan verdwijnt de middenklasse. De verontwaardiging neemt toe, ook vanwege het schrijnende contrast met de vrijstelling en ontduiking van belastingen bij de grote spelers. In Parijs verzamelen zich sinds de betoging van 31 maart (met 1,2 miljoen betogers) iedere avond jongeren op de Place […]

Het TTIP-debat in Vlaanderen: Karl Vanlouwe (N-VA) en Güler Turan (sp.a)

Share

Op 1 maart wordt in de Commissie Buitenland van het  Vlaamse parlement gedebatteerd over TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de VSA. Er liggen twee voorstellen tot resolutie op tafel. De parlementaire meerderheid (N-VA, CD&V, VLD) legt de nadruk op de economische groei die TTIP zou kunnen  meebrengen en vraagt vooral dat de Vlaamse […]

Fair Transport Europe

Share

De European Transport Workers’ Federation vertegenwoordigt 231 transport-afdelingen van vakbonden in 41 Europese landen, waaronder alle 28 EU-lidstaten. Binnen die EU is zo’n 5% van alle werknemers, een 11 miljoen personen, tewerkgesteld in de transportsector. De ETWF lanceerde in september een Europees Burgerinitiatief, u weet nog wel, dat inspraak-kanaal voor EU-burgers. Men dient dan in […]

Verkiezingen Haïti: de nieuwe kleren van de EU

Share

 De tweede ronde van de Haïtiaanse presidentsverkiezingen die moest doorgaan op 24 januari is ‘wegens veiligheidsredenen’ uitgesteld. Dit had het sluitstuk moeten worden van de heropstart van het democratisch proces dat president Martelly vier jaar lang had tegengehouden. Ondertussen is iedereen het erover eens dat de verkiezingen in het slop zitten, behalve de regering en […]

Maandagavond alles over het TTIP

Share

Maandagavond komt Paul de Clercq van Friends of the Earth Europe in Antwerpen tekst en uitleg geven bij de Transatlantic Trade and Investment Partnership. We spraken al met zijn collega Mute Schimpf over hoe verontrustend onduidelijk de TTIP-besluitvorming verloopt, over de shift van beleid gebaseerd op wetenschappelijke expertise naar steeds zwaarder doorwegende handelsbelangen, over protest […]

Foute vis, goeie vis

Share

Ieder jaar publiceert de Vlaamse Visveiling (overigens een privé-onderneming, geen overheidsdienst, hoorden we in dit interview met Filip De Bodt) een financieel-economisch rapport. Ter aanvulling stuurde Climaxi, begaan als ze zijn met mens & milieu, hun bevindingen over hoe het gaat met de vissers en de vis. Op basis daarvan kunt u uw goede voornemens […]

Privacy combineerbaar met terroristenjacht? Gesprek met Philippe De Backer (Open-VLD)

Share

Twee jaar na de onthullingen van Edward Snowden stelt het Europees parlement in een resolutie vast dat Commissie en lidstaten weinig gedan hebben om hun burgers en bedrijven te beschermen (persbericht). Open-VLD, sp.a en Groen stemmen voor de resolutie, N-VA en CD&V  tegen. N-VA wil niet over de zaak praten, Philippe De Backer van Open-VLD […]

(g)een Europees radiobeleid

Share

Wat brokt Europa in de radiopap? Voor het antwoord op die vraag bellen we met Francesco Diasio, de algemeen secretaris van AMARC Europa. AMARC is de wereldwijde organisatie van Gemeenschapsradio’s. Europa brokt weinig, zo blijkt. Francesco Diasio: “Beleid rond media en telecomunicatie zit nog altijd bij de lidstaten. Er zijn Europese wetten over mobiliteit, landbouw enzovoort […]

Freedom not Fear: privacy versus veiligheid

Share

In 2006 kwam er een Europese richtlijn over het verplicht bijhouden van meta-data door telecombedrijven. Die meta-data vertellen wanneer u hoe lang naar wie gebeld hebt, welke websites u vanuit welk IP-adres u benaderde, en, voor smart phones, ook van waar. Terwijl de lidstaten knutselden aan nationale wetgeving om deze richtlijn te implementeren, kwam er […]

Voorwaarts!? European Coalition for Corporate Justice

Share

Alhoewel er prachtige internationale verdragen bestaan die de mensenrechten en het milieu beschermen, zijn die niet altijd afdwingbaar. Zelfs als de mogelijkheid bestaat om klacht in te dienen, kan dat vaak wel tegen een binnenlandse actor, of tegen een buitenlandse persoon of staat, maar niet tegen een buitenlands bedrijf. Als zo’n bedrijf dus een negatieve […]

Actie tegen TTIP/CETA bij Bourgeois en collega’s

Share

Gisteren voerde een coalitie van burgerorganisaties actie tegen de CETA en TTIP handelsverdragen die Europa aan het afsluiten is met Canada en de VSA. De consumenten-, milieu-, werknemersorganisaties, ziekenfondsen en NGO’s vrezen dat de akkoorden tot een afbouw van de Europese normen zal leiden. Bovendien maakt het akkoord het ook mogelijk voor multinationals om  Belgische […]