Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts Tagged ‘dossier oosterweel’

Nog CurieuzeNeuzen gezocht voor het opvullen van de NO2 -gaten

Share

Vrijdag werd  CurieuzeNeuzen gelanceerd, een project om het stikstofoxide gehalte in de  lucht te laten meten door de Antwerpenaars. CurieuzeNeuzen is een vervolg op AIRbezen (2014) dat het fijn stof gehalte onderzocht. AIRbezen toonde aan dat de luchtvervuiling sterk varieert van straat tot straat, iets dat de modellen die gebruikt worden om luchtvervuiling in de […]

Ringland: Is men wel geïnteresseerd in antwoorden?

Share

Tijdens de gemeentelijke Ringlandzitting eergisteren argumenteerden de tegenstanders van de overkappingsplannen voor de Antwerpse ring dat er nog veel vragen gesteld kunnen worden rond de technische haalbaarheid van de Ringland-plannen. Geen onterechte bezorgdheid, aangezien het Ringlandproject tot nu toe slechts op een relatief hoog niveau bekeken werd en nog niet in detail uitgewerkt is. In […]

Hoera een nieuw park?

Share

Het college van burgemeester en schepenen keurde vandaag het ‘voorontwerp voor de inrichting van de Konijnenwei’ in Antwerpen Zuid goed. Na het schrappen van de Konijnenwei en omliggende zone als parkgebied  heerste er lang  onduidelijkheid over wat er zou gebeuren met het gebied rond de zuidelijke spaghettiknoop. Het enige dat vaststond was de nieuwe  intentie […]

Wouter Van Besien: “Ben Weyts vertelt leugentjes over Ringland-Intendant”

Share

Niet de Vlaamse regering, ‘t Stad of BAM   komen met informatie naar buiten over hoe de heraangelegde ring er in hun plannen uitziet maar wel oppositiepartij Groen. Gisteren presenteerde de partij op een persconferentie een aantal slides die weergeven hoe breed de ring zal worden in het noord-oostelijk deel. Wouter Van Besien: “We hebben […]

Den Dam: Participatiecharter ondertekend

Share

Bijna 10 jaar nadat het slachthuis in de Antwerpse Dam-buurt failliet ging staat het terrein nog altijd te verkommeren, maar er komt schot in de zaak: het stadsbestuur heeft een parcours uitgestippeld om de site te ‘herontwikkelen’. Het is echter nog niet duidelijk duidelijk wat er nu precies met de terreinen gaat gebeuren. “Daarom zal […]

het Ringlandcolloqium: info en hete patatten

Share

Afgelopen dinsdag hield Ringland een colloquim waar de resultaten van de drie ringlandstudies nog eens gepresenteerd werden door de respectievelijke studiebureau’s. Het gaat over de overkapping van de ring maar ook over nog  veel meer:  het scheiden van lokaal en doorgaand verkeer , het overbodig maken van de ondertunneling van de R11 en het creëren […]

“Parlementairen en ministers beseffen zelf niet altijd goed wat ze stemmen en ondertekenen”

Share

Bestuurlijke Lussen, Rolrecht, Rechtplegingsvergoeding, Nooddecreten…  onze bestuurders veranderen de regels van het juridisch spel zodat het moeilijker wordt om hun plannen te dwarsbomen. Kosten worden opgedreven, termijnen worden ingekort en gerechtelijke beslissingen worden omzeild. Noodzakelijk om nog iets gedaan te krijgen in dit land, of het opzij zetten van de democratische spelregels? Volgens advocaat Philippe […]

Dé Konijnenwei-vraag: wat betekent “tijdelijk”?

Share

Er  werd een park van 15 hectare gepland  op  de Konijnenwei, het stuk groen dat in de zuidelijke spaghettiknoop ingesloten ligt. Vorig jaar schrapte het stadsbestuur dit plan echter. Onlangs ontvingen de bewoners van de Brederodewijk een brochure met de oproep om mee te werken aan de inrichting van een ‘tijdelijk’ park op de Konijnenwei. […]

De drietraps-en-meer-raket van Wim van Hees

Share

De Vlaamse deelregering keurde de afgelopen week haar gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Oosterweel goed. De actiegroepen Ademloos en stRaten Generaal zullen in drie stappen proberen om de Oosterweeltanker te keren: Er wordt een klacht ingediend bij de Ombudsman omdat de Vlaamse regering het volgens hen niet ernstig meent met inspraak en overleg. Ten tweede […]

Toon Wassenberg (sp.a): prioriteit voor mobiliteit op Turnhoutsebaan ipv Oosterweel

Share

sp.a Antwerpen vraagt aan de Vlaamse overheid om de ongebruikte premetrokokers en-stations in dienst te nemen op de as die vertrekt vanuit de Turnhoustebaan. De suggestie komt er nadat men tot de conclusie gekomen is dat de mobiliteitsknoop op de Turnhoutsebaan alleen maar ontward zal worden als de tram onder de grond gaat. Toon Wassenberg […]

Joris Giebens(groen): “de Scheldekaaien zijn van de Antwerpenaars, niet van de auto’s”

Share

Het was de bedoeling om het met Antwerpens schepen  Rob Van de Velde over de heraanleg van de Antwerpse kaaien te hebben. Aangezien de schepen op het allerlaatste moment verstek liet gaan bellen we naar oppositielid Joris Giebens. Giebens is  niet tevreden met de aanpak van het stadsbestuur: “Het verschuiven van de zuidelijke kaaienparking naar […]

Spoor Oost: parking, of toch nog een beetje Park?

Share

De plannen om een  park van 11 hectare  aan te leggen op de Spoor-Oost NMBS site gaan voorlopig niet door.   Tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding zal het sportpaleis parkeerplaatsen verliezen en de stad is nu van plan om de terreinen  van  Park Spoor Oost te gebruiken om dit op te vangen. Er zal  parkeerruimte […]

Wouter Van Besien: het BAM-fietspad, Koen Kennis’ pettencollectie en collaboratie-capriolen

Share

Het fietspad aan de singel wordt heraangelegd. Een goed idee, vindt Wouter Van Besien van Groen . Het stadsbestuur heeft de heraanleg echter in een contract gegoten met de BAM, het bedrijf van de Vlaamse regering dat ook het Oosterweelproject moet uitvoeren, en daar is hij iets minder over te spreken.   BAM-tracé, of anders […]

Konijnenwei: Parkeerplaatsen. En verder onduidelijkheid troef

Share

In het kader van het  “Nieuw  Zuid” project was de stad  zinnens om de Konijnenwei in de omgeving van het nieuw gerechtshof om te vormen tot een echt parkgebied. Een jaar geleden schrapte het stadsbestuur de Konijnenwei echter als groengebied uit het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) van  Nieuw Zuid. Dit gebeurde voor het Oosterweelproject. In  het […]

Grote overheidsprojecten niet financierbaar?

Share

Begin september kreeg de Vlaamse regering van Eurostat te horen dat de finaciering en budgettering van het Oosterweelproject (minimaal 3 miljard €) niet kan gebeuren via de zogenaamde  Liefkenshoektunnel nep-PPS-constructie, maar moet ingeschreven worden in de begroting. Zowel vóór- als tegenstanders van het Oosterweelproject waren het erover eens dat dit een ernstig probleem is, aangezien […]