Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Posts under ‘Antwerpen’

Privatisering Zorgbedrijf Antwerpen

Share

Het Antwerps stadsbestuur bouwt de steun aan het stedelijk zorgbedrijf af en wil het ook privatiseren. Nu de plannen in uitvoering komen stelde Mie Branders vragen in  de algemene vergadering van het OCMW. Antwoorden kreeg ze nog niet.   “NIEUWE STRUCTUUR” Het Antwerps Zorgbedrijf baat de publieke woonzorg- en dienstencentra en ook de kinderopvang uit. […]

Praktijktesten nu reageert op resultaten Stad

Share

Het platform praktijktesten nu laat van zich horen naar aanleidingen van de resultaten, vorige week bekend gemaakt door de Stad Antwerpen, in zake discriminatie op de lokale arbeidsmarkt. Prof. Stijn Baert voerde een nulmeting uit in de 5 grootste sectoren om een duidelijker beeld te verkrijgen. Er werd gepeild naar discriminatie op het vlak van […]

Hobokense Polder: Natuurpunt stelt alternatieve vastgoedontwikkeling voor

Share

De firma CMB wou in een onbeschermde zone aan de rand van de Hobokense Polder een ambitieus vastgoedproject ontwikkelen met vijf hoogbouwtorens.  De plannen werden ondertussen ingetrokken,. Nu komt Natuurpunt met een voorstel dat een deel van de oorspronkelijk geplande invulling behoudt, maar met respect voor het natuurgebied. De ‘BP-site’ waar CMB haar Antwerp Maritime […]

Havenuitbreidingsplannen op de helling: “Akkoord uit 2018 genegeerd”

Share

De plannen voor uitbreiding van de Antwerpse containertrafiek komen in het gedrang door een uitspraak van de Raad van State. Volgens Denis Malcorps uit Doel heeft de Vlaamse overheid dit aan zichzelf te danken. In juni 2018 kwamen overheid en verschillende groepen uit de streek tot een akkoord: er komt geen Saeftinghedok. Het dorp Doel […]

‘Recht op Lucht’: de slechte Antwerpse luchtkwaliteit opnieuw op tafel

Share

Antwerpen heeft opnieuw een actiegroep: ‘Recht Op Lucht’ vraagt dat de slechte  Antwerpse luchtkwaliteit aangepakt wordt. Zaterdag 29 mei wordt bij het nieuw justitiepaleis klacht ingediend tegen de Vlaamse- en Antwerpse beleidsmakers. Tom Cox van RoL roept om om mee te doen. Tom Cox van Recht Op Lucht:  “We willen het thema Gezonde Stad terug […]

Aandeel Sociale Huurwoningen in Antwerpen daalt

Share

De Cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tonen dat er geen sociale huurwoningen bijkomen in Antwerpen. Het stedelijk bestuursakkoord van januari 2019 beloofde tegen einde 2024 minstens 5000 sociale huurwoningen te bouwen, of te renoveren. Het meetellen van renovaties ontdoet de belofte van ambitie: als het bestand aan woningen elke 25 jaar gerenoveerd […]

Chapel-project: groen licht van stadsbestuur.

Share

Aan de lijn  Kurt Dutré van buurtgroep Kistenmaeckers (Borgerhout) voor een update over het ‘Chapel’ project. Het project kreeg groen licht van het stadsbestuur. De buurtbewoners zeggen dat ze niet gehoord werden. Het project zal niet alleen het oude klooster in de Kerkstraat renoveren en tot woningen omzetten, ook de garageboxen tussen de Kistenmaeckersstraat en […]

Districtsburgemeester Paul Cordy na Kauakibi-gate: “We moeten niet massaal gaan snoeien in subisidies.”

Share

Grote sommen van de overheidssubsidies voor de initiatieven van Sihame El Kaouakibi werden niet gebruikt waarvoor ze bestemd waren. Zowat alle bestuursniveaus steunden de initiatieven van EL Kaouakib: de Vlaamse en nationale regeringen, de provincie, en de steden Antwerpen en Mechelen. Ook het district Antwerpen gaf € 120.000 aan Let’s Go Urban, zo blijkt. We […]

Impressies vanop het ‘es ahora’-plein op internationale vrouwendag

Share

Voor internationale vrouwendag werden dit jaar op 3 verschillende pleinen acties voorzien, vanwege de coronamaatregelen. Het De Conickplein werd voor de gelegenheid omgedoopt tot het ‘Es Ahora ‘-plein, naar de slogan van de Argentijnse vrouwen die recent na jaren strijd het recht op abortus verwierven. Ook in België moet abortus nog steeds uit het strafrecht gehaald […]

Impressies vanop het Sint Jansplein op internationale vrouwendag

Share

Onze vliegende reporters Yves Kibi Puati Nelen en Gert Buscops brengen verslag uit vanop het Sint Jansplein, dat in het thema stond van de economische strijd. De eisen : Een minimumloon van € 14,00 per uur. Een volwaardig pensioen voor iedereen van € 1.500 netto per maand Een einde aan seksueel geweld. Verlenging van de […]

Impressies van achter de pingpongtafels in Park Spoor Noord

Share

Een wandeling op vrijdagavond door Park Spoor Noord leverde ons enkele impressies op van mensen die elkaar ontmoeten om te pingpongen aan de stenen tafels in het park. Hoe ervaren ze deze paasvakantie in volle coronaperiode? Waar halen ze hun plezier? Micha, Faizal en Liesbeth vertellen ons over hun partie-pleziertje..

tot 30 april: Expo Rhythm Noise

Share

Elk jaar werken de ateliers Fotokunst, Film en Sounddesign van KASKA DKO samen rond een welbepaald thema, met als doel de kruisbestuiving te bevorderen tussen deze vakgebieden, maar ook om cursisten te inspireren en onderzoek te doen naar andere of nieuwe manieren van creëren, vertellen of te verbeelden. Dit jaar werd er rond het thema ‘Rhythm & Noise’ gewerkt. In tijden van […]

De Fietsbrug: waar landt het compromis tussen Scheep- en Fietsvaart?

Share

Er wordt een fietsbrug gepland over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel.  Er is echter nog altijd wat passage van schepen die niet onder de brug door kunnen, waardoor de (ophaal)brug 900 keer per jaar gedurende 25 tot 45 minuten open zou moeten gaan. “Dat is geen kwalitatieve fietsverbinding”, zegt Renaat Van Hoof van […]

Sta op tegen racisme-actie op de pleinen en on air

Share

Op 21 maart 2021 nam Radio Centraal deel aan de Internationale dag tegen racisme en uitsluiting. Simultaan op de Groenplaats, het Moorkensplein, in het Kielpark en op Radio Centraal werd een poetry-slam tegen racisme en discriminatie afgespeeld. Na afloop werd er nog een akoestisch nummer gebracht op de verschillende pleinen. Kielpark: Junior Akwety – “A Change is gonna […]

Tram 2, 4 en 7 blijven voorlopig

Share

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters stelt de  herschikking van de Antwerpse tramlijnen uit.  Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe tramstellen, maar er komen geen engagementen voor nieuwe tramlijn-infrastructuur . Lydia Peeters: “Er was heel wat kritiek op de plannen van de Lijn voor de Antwerpse trams. Ik heb daar veel burgers over gehoord en hun […]